ข่าวประชาสัมพันธ์

1/1

ศูนย์วิจัยทางคลินิก เข้าศึกษาดูงานที่ศูนย์วิจัยทางคลินิก จุฬา

1/1

ศูนย์วิจัยทางคลินิก จุฬา (CHULA CRC) เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยทางคลินิก ม.อ.

1/1

ศูนย์วิจัยทางคลินิก ม.อ. ดูงานที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ (RIHES)

1/1

ศูนย์วิจัยทางคลินิก ม.อ. ดูงานที่หน่วยวิจัยทางคลินิก คณะแพทยศาสตร์ ม.ช. (CTU)

เวลาทำการ (เปิด-ปิด)

วันจันทร์

วันอังคาร

วันพุธ

วันพฤหัสบดี

วันศุกร์

วันเสาร์

วันอาทิตย์

8:30 น. – 16:30 น.

8:30 น. – 16:30 น.

8:30 น. – 16:30 น.

8:30 น. – 16:30 น.

8:30 น. – 16:30 น.

            ปิด

            ปิด

สิ่งอำนวยความสะดวก

 

  • ตู้แช่แข็งเพื่อเก็บรักษาตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ 

  • ตู้เก็บรักษายาโครงการวิจัย ควบคุมอุณหภูมิ

  • เครื่องปั่นเหวี่ยง ชนิดควบคุมอุณหภูมิ 

  • ห้องประชุม

  • ห้องทำงานสำหรับปฏิบัติงานทางด้านเอกสาร

  • ห้องเก็บเอกสารงานวิจัย

  • ห้องตรวจ, ห้องให้คำปรึกษา และห้องหัตถการ

  • อุปกรณ์พื้นฐานสำหรับทำการวิจัยและอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ 

  • ระบบอินเตอร์เน็ตและโทรศัพท์

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

1. แบบฟอร์มการขอใช้งานห้องปฏิบัติงานด้านเอกสาร
   สำหรับ CRA

2. แบบฟอร์มข้อปฏิบัติเพื่อพิทักษ์สิทธิ์ผู้ป่วยของ
   ร.พ.สงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์

3. แบบฟอร์มขอใช้บริการที่ศูนย์วิจัยทางคลินิก ม.อ.

4. อัตราค่าบริการ

Copyright © 2018 ศูนย์วิจัยทางคลินิก ม.อ. All Right Reserved.

ศูนย์วิจัยทางคลินิก ม.อ. (PSU-CRC) ชั้น 4 อาคาร 100 ปี
 

ที่อยู่ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เลขที่ 15 ถ.กาญจนวณิชย์
ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์. 074-281-735

Fax. 074-281-736

E-mail. crc.medicine@gmail.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now