>

Holiday

>

Monitoring room

เวลาทำการ (เปิด-ปิด)

วันจันทร์

วันอังคาร

วันพุธ

วันพฤหัสบดี

วันศุกร์

วันเสาร์

วันอาทิตย์

8:30 น. – 16:30 น.

8:30 น. – 16:30 น.

8:30 น. – 16:30 น.

8:30 น. – 16:30 น.

8:30 น. – 16:30 น.

            ปิด

            ปิด

4
4

press to zoom
4
4

press to zoom
1/1

ศูนย์วิจัยคลินิก ฟังบรรยายในหัวข้อเรื่องการให้ยาเจาะจงเซลล์มะเร็ง ณ ศูนย์วิจัยคลินิก

ลงเว็ป1
ลงเว็ป1

press to zoom
ลงเว็ป1
ลงเว็ป1

press to zoom
1/1

คณะอุตสาหกรรมเกษตร เข้าเยี่ยมชม ณ ศูนย์วิจัยคลินิก

press to zoom

press to zoom
1/1

ศูนย์วิจัยคลินิก เข้าศึกษาดูงานที่ศูนย์วิจัยทางคลินิก จุฬา

press to zoom

press to zoom
1/1

ศูนย์วิจัยคลินิก ม.อ. ดูงานที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ (RIHES)

press to zoom

press to zoom
1/1

ศูนย์วิจัยทางคลินิก จุฬา (CHULA CRC) เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยคลินิก ม.อ.

press to zoom

press to zoom
1/1

ศูนย์วิจัยคลินิก ม.อ. ดูงานที่หน่วยวิจัยทางคลินิก คณะแพทยศาสตร์ ม.ช. (CTU)

สิ่งอำนวยความสะดวก

 

  • ตู้แช่แข็งเพื่อเก็บรักษาตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ 

  • ตู้เก็บรักษายาโครงการวิจัย ควบคุมอุณหภูมิ

  • เครื่องปั่นเหวี่ยง ชนิดควบคุมอุณหภูมิ 

  • ห้องประชุม

  • ห้องทำงานสำหรับปฏิบัติงานทางด้านเอกสาร

  • ห้องเก็บเอกสารงานวิจัย

  • ห้องตรวจ, ห้องให้คำปรึกษา และห้องหัตถการ

  • อุปกรณ์พื้นฐานสำหรับทำการวิจัยและอุปกรณ์ทางการแพทย์ 

  • ระบบอินเตอร์เน็ตและโทรศัพท์

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

การขอใช้บริการของ PSU-CRC

1. อัตราค่าบริการ

2. อัตราค่าบริการเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 (บริการ Online)

3. อัตราค่าบริการเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 (เพิ่มเติม เครื่องมือ)

การขอใช้บริการ Monitoring Room

4. แบบฟอร์มขอใช้บริการที่ศูนย์วิจัยคลินิก

5. แบบฟอร์มข้อปฏิบัติเพื่อพิทักษ์สิทธิ์ผู้ป่วย

6. แบบฟอร์มการขอใช้บริการ Online